Jsou bezpečnostní pásy v autobusech povinné?

středa 8. říjen 2008 10:50

Ilustraení foto
Flickr.com

Policie obvinila řidiče, který nedávno na Slovensku havaroval s autobusem Student Agency. Na místě zahynuli čtyři lidé, další byli zraněni. Podle slovenských agentur hrozí řidičovi za všeobecné ohrožení čtyři až deset let vězení. Podle policie nebyl pod vlivem alkoholu. Žlutý autobus s téměř 50 pasažéry a dvoučlennou posádkou, který mířil z východoslovenského Bardějova do Prahy, vyjel u obce Kostolná ze silnice a převrátil se do příkopu. Celková bilance této havárie je pět mrtvých a čtrnáct zraněných. Ve zprávách o nehodě se nikde nehovořilo o tom, zda byl autobus vybaven bezpečnostními pásy pro cestující.

Používání pásů je upraveno nařízením ministerstva dopravy ze dne 22. října 2003, ve kterém se praví:

Nová vozidla kategorie M2 třídy B a M3 třídy B a III musí být při jejich první registraci od 1.4.2004 vybavena na všech sedadlech:
a) kotevními úchyty bezpečnostních pásů v provedení podle předpisu EHK č. 14 v jeho posledním platném znění nebo podle směrnice 76/115/EHS ve znění její poslední změny;
b) bezpečnostními pásy v provedení podle předpisu EHK č. 16 v jeho posledním platném znění nebo podle směrnice 77/541/EHS ve znění její poslední změny.

Autobusy patří podle nového rozdělení druhů dopravních prostředků do kategorie M2 nebo M3:
M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg,
M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
Podrobné rozdělení dopravních prostředků podle kategorií a tříd naleznete v tomto dokumentu Ministerstva dopravy.

Používání bezpečnostních pásů v autobusech musí být také v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES, cituji:
2. Vozidla kategorií M2 a M3:
a) Členské státy musí vyžadovat, aby všichni cestující ve věku tři a více let povinně používali při sedění ve vozidlech kategorií M2 a M3 bezpečnostní systémy, jimiž jsou vybavena.
Dětské zádržné systémy musí být schváleny jako typ v souladu s odst. 1 písm. c) a d).
b) Cestující ve vozidlech kategorií M2 a M3 musí být informováni o povinnosti používat bezpečnostní pásy vždy, kdy sedí na sedadle a vozidlo je v pohybu. Musí být o ní informováni jedním z těchto způsobů:
- řidičem,
- průvodčím nebo osobou určenou za vedoucího skupiny,
- audiovizuálními prostředky (např. pomocí videa),
- nápisem nebo piktogramem stanoveným členskými státy podle vzoru Společenství uvedeného v příloze, výrazně zobrazeným u každého sedadla.

Povinností cestujících je tedy si bezpečnostní pásy při jízdě zapnout. Není vyloučeno, že by se mohla pojišťovna řešící havarii autobusu odvolávat případně na fakt, že poškozený cestující nebyl při havarii připoután a pokoušet se snížit v takovém případě svoje plnění. Posádka autobusu není přímo odpovědná za fakt, zda je cestující připoután, musí jej ale informovat o jeho povinnosti pás použít. To vše samozřejmě platí pouze pro autobusy registrované pro uvedení do provozu po 1.4.2004 kategorie M2 a M3 třídy B nebo třídy III, což jsou vozidla, která nejsou vybavena pro stojící cestující. V ostatních autobusech pásy nenajdete a cestování v nich je tedy řádově nebezpečnější, zejména při jízdách mimo obce. V zájmu ochrany vašeho zdraví a života si tedy zejména při delších cestách vybírejte jen ty dopravce, kteří vám zaručí, že ve vašem autobuse budou bezpečnostní pásy. A hlavně si je zapněte.

Na závěr dnešního bezpečnostního tématu si vás dovolím ještě upozornit na problematiku tzv. podsedáku, který může pro větší děti a menší dospělé nahradit dětskou sedačku. V diskuzi na toto téma je uveden jeden příspěvek účastnice Aničky, kde je to podrobně rozebráno a vysvětleno. Doufám, že v souladu s předpisy.

Poznámka: Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na případný časový odstup funkční.

Jan Bílek

Jan Bílek

Jan Bílek

Politika, společnost, technika, počítače, internet. Občas i o sobě.

Jsem pamětník lecčeho: počátků počítačů, německé i ruské okupace. I když v roce 1945 mě byly teprve čtyři roky...

REPUTACE AUTORA:
0,00