Viza pro cestu do USA se neruší.

středa 29. říjen 2008 10:05

Flickr

To, čemu říkají naši i američtí politici bezvizový styk je o něčem jiném. Stávající viza pro delší cesty do USA se totiž neruší, pouze se zavádí možnost cestovat do USA na dobu maximálně 3 měsíců bez viza na základě povolení získaného prostřednictvím elektronického systému pro cestovní registraci ESTA. Podívejme se nejprve na několik odpovědí na otázky, které jsem načerpal z webu velvyslanectví USA i odjinud:

Je ESTA vízum?
Ne. Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže sloužit místo amerického víza, které je vyžadováno zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou nadále mít možnost cestovat do USA za účelem, pro které jim bylo vízum vydáno. Cestující s platným vízem nebudou muset žádat o registraci ESTA. Pro většinu žadatelů bude získání cestovní registrace ESTA jednoduché a snadné. Získání víza zase typicky vyžaduje termín pohovoru, návštěvu Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA, pohovor s konzulárním úředníkem, čas na zpracování žádosti a poplatek (v současnosti 131 dolarů).

Pokud mi bude cesta přes tento systém (ESTA) odsouhlasena, znamená to, že mohu vstoupit do Spojených států?
Ne bezpodmínečně. Toto schválení pouze opravňuje cestující vstoupit na palubu letadla za účelem cesty do Spojených států v rámci bezvízového styku. Stejně jako platné vízum nezaručuje vstup do Spojených států, tak ani odsouhlasení systémem ESTA neznamená povolení ke vstupu. Toto povolení vydávají pouze pracovníci Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection / CBP) v místě vstupu do Spojených států.

Nebo ještě podrobněji podle Helpu z webové aplikace ESTA:
Zaručuje mi cestovní registrace vstup do Spojených států? Je-li elektronická registrace odsouhlasena, tento souhlas vás pouze opravňuje k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu ale nezaručuje vám vstup do Spojených států. Po příletu do Spojených států projdete vstupní kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a hraniční ochrany USA (United States Customs and Border Protection), který může rozhodnout, že není možné vás přijmout v rámci bezvízového programu nebo z jakýchkoli jiných důvodů v souladu se zákony Spojených států.

Cestujícím, kteří žádají o vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu a u kterých se určí, že nemají nárok na vstup, nebude vstup povolen a budou vráceni do své domovské země nebo do třetí země, do které cestující vlastní platnou zpáteční letenku, na palubě toho přepravce, se kterým do Spojených států přicestovali.

Jak dlouho bude moje cestovní registrace platná?
Pokud nebude odňata, cestovní registrace je platná po dobu dvou let od data vydání nebo do doby platnosti vašeho pasu, kterákoli z těchto variant nastane dříve. Na obrazovce Registrace odsouhlasena je zobrazena doba platnosti registrace.

Kde se na internetu k elektronické registraci dostanete? Dotazník naleznete na stránkách ESTA (Electronic System for Travel Authorization). V úvodu musíte odsouhlasit, že veškerá vaše komunikace s ESTA bude zaznamenána. Nezapomeňte si zvolit jako jazyk češtinu. Kromě běžných osobních údajů budete potřebovat i kód letecké společnosti, přepravce, číslo letu a poslední město, ve kterém při této cestě vstoupíte na palubu letadla před jeho přistáním ve Spojených státech. Dále pak velice podrobnou adresu vašeho pobytu ve Spojených státech včetně čísla bytu. Znamená to, že si před vyplňováním dotazníku musíte let objednat a pokud budete bydlet v hotelu, tak si objednat i hotel. Kolik zaplatíte za případné storno když vám povolení nebude vydáno je vaše věc.

V další části dotazníku ESTA musíte odpovědět na řadu otázek jdoucích na tělo:
Máte přenosnou, nakažlivou chorobu; tělesnou nebo mentální poruchu; nebo užíváte nelegální drogy či jste na nich závislí?
Byli jste někdy zatčeni nebo usvědčeni z trestného činu nebo zločinu porušení morálních zásad nebo porušení zákona ve spojení s kontrolovanými látkami; nebo jste byli někdy zatčeni nebo usvědčeni ze dvou nebo více trestných činů, jejichž následkem bylo souhrnné odnětí svobody v celkovém trvání pěti let a/nebo více; nebo jste obchodoval s kontrolovanými látkami ; nebo se snažíte o vstup za účelem provozování kriminálních a nemorálních činností?
Máte v úmyslu v U.S.A. pracovat; nebo byli jste kdykoli vyhoštěni či deportováni; nebo jste byli úředně donuceni opustit Spojené státy nebo jste získali či se pokusili získat vízum či vstoupit do USA podvodným způsobem nebo nebo se snahou oklamat úřady?
Odmítli jste někdy vydat dítě, zadržovali jste je nebo odňali dítě od občana USA, jemuž bylo dané dítě svěřeno do péče?
Uplatňovali jste někdy požadavek na vynětí z trestního stíhání?

A pozor: váš pas se strojově čitelnou zónou vydán nebo prodloužen od 26/10/05 do 10/25/06, musí splňovat následující požadavky. Na stránce s osobními údaji musí být digitální fotografie NEBO musí obsahovat čip s osobními údaji (e-pas). Digitální fotografie je ta, která je na stránce vytištěna, nejedná se o fotografie do pasu zalaminované nebo k němu přilepené.
Ve většině případech vám elektronický systém pro cestovní registraci okamžitě zašle výsledek vaší žádosti. V případech, kdy je k ověření potřeba více času, obdržíte odpověď do 72 hodin.
A důležité upozornění: jste-li přijati do Spojených států v rámci bezvízového programu, nemáte možnost změnit ani prodloužit svůj nepřistěhovalecký stav.

To je vše, co nám naši američtí přátelé přichystali. V současné době se za cestovní autorizaci ESTA neplatí žádný poplatek. V budoucnosti může ale být poplatek zaveden. Pokud obdržíte na svoji žádost o cestovní autorizaci odpověď Cesta nepovolena, ale přejete si pokračovat ve svých cestovních plánech, navštivte webové stránky Ministerstva zahraničí Spojených států www.travel.state.gov kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza.

Závěrem doporučení pro cestovatele do USA od těch, co už tam byli: slušně se oblékněte, čím elegantněji a dráže, tím líp. V odrbaném tričku a kraťasech vás zřejmě všemocný úředník pošle šupem zpátky. U pohovoru se chovejte slušně, nehádejte se a odpovídejte na všechny otázky, zbytečně moc nemluvte. Pochopitelně slušnou angličtinou. Nejlépe je, když bude mít nějaký zvací dopis od americké firmy či jiné organizace. A zavedením ESTA nekončí možnost si požádat o dlouhodobé vizum do Spojených států. Čili se ve skutečnosti nejedná o bezvizový styk, jak nás zejména politici ale i média informují. Všechno je jinak. Pokud se do USA chystáte, přeji vám mnoho štěstí při podání uctivé supliky zvané ESTA.
Jan Bílek

Jan Bílek

Jan Bílek

Politika, společnost, technika, počítače, internet. Občas i o sobě.

Jsem pamětník lecčeho: počátků počítačů, německé i ruské okupace. I když v roce 1945 mě byly teprve čtyři roky...

REPUTACE AUTORA:
0,00