Bůh ochraňuj Obamu a USA.

středa 5. listopad 2008 11:48

Flickr

Pokud nevypukne třetí světová válka nebo jiná celosvětová katastrofa, stane se v lednu příštího roku Barack Hussein Obama americkým prezidentem. Na voliče otrávené poněkud nudnou a zmatenou osmiletou vládou republikána George Bushe Obama zapůsobil pravděpodobně nabídkou "nového směru" a "změny". Když se totiž voliči něco nelíbí a je nespokojen se svým životem a poměry ve společnosti, žádá si změnu a volí stranu, která právě není u žlabu. A je jedno, zda se jedná o voliče amerického nebo českého.

Hlubší analýzy důvodů, které zavinily jeho zpackaný život, volič schopen není a tak kromě zmatené touhy po změně hraje podstatnou roli něco naprosto podřadného, jako je takzvané kandidátovo charisma, což se překládá také jako schopnost vyvolávat svými emotivními projevy masové nadšení vrcholící až hystericky plačícími ženami na lidových schromážděních. Komentátoři často přirovnávají Obamu k někdejšímu americkému prezidentovi Johnu Kennedymu, který prý dokázal zapůsobit na mladé Američany a dát naději k lepšímu životu i americkým černochům, pardon afroameričanům.

Nikomu není příliš jasné, kdo to jsou vlastně ti "afroameričané"? Kdokoliv, kdo má v USA tmavou pleť a jisté rysy v obličeji je dnes opatrně označován jako afroameričan, což je náhražka na dnes již nepoužitelná označení negr, dinge, darky, černoch, negro, nigger (215x použito v románu Huckleberry Finn), či barevný. A to ve státě, kde na sebe tzv.afroameričané mezi sebou běžně i ve filmech volají "Hey, nigga!" Na Obamu možná ve škole volali "Hey, halfnigga!" Protože on vlastně pravý afroameričan není, jeho otec pocházel z Keni, matka byla běloška z Kansasu. Takže Obama je skutečně jen poloviční afroameričan neboli mulat. Jen taková poznámka na okraj: kdy se z afroameričana stane postupnými sňatky mulatů či mulatek s bílými partnery docela obyčejný bílý Američan? Nebo je navždy afroameričanem?

Pravděpodobně právě to, že je Obama tím polovičním afroameričanem (Nigga mixed), přispělo také značně k jeho zvolení. Barevní Američané v něm vidí afroameričana a ti rasově tolerantní bílí Američané v něm vidí předobraz toho, jak bude vypadat budoucí Američan ve třetím tisíciletí: ani bílý, ani černý, částečně indián, také trochu číňan, mexikánec, hispánec. Prostě výsledek onoho "tavícího kotle" etnik z celého světa tak, jak jejich příslušníci byli do Ameriky násilím zavlečeni nebo sem emigrovali či zde původně žili. To vypadá docela povzbudivě a Obama vyhrál určitě také proto, že šli volit i ti "barevní", kteří se v minulých volbách nesnažili ani zaregistrovat. Zejména pak ti mladí, často žijící na okraji společnosti. Přeji Obamovi, aby se mu podařilo splnit alespoň část slibů, které voličům dal. I když vlastně nic moc konkrétního jakožto chytrý právník nesliboval. Jen ZMĚNU. Přeji mu, aby neskončil s kulkou v těle jako JFK, ke kterému jej média neopatrně přirovnávají. A vám doporučuji článek Štefana Švece Chvála mrzáků, negrů a vtipů o ženských, zejména pak první část nazvanou Kolotoč přejmenovávání.

Jan Bílek

Jan Bílek

Jan Bílek

Politika, společnost, technika, počítače, internet. Občas i o sobě.

Jsem pamětník lecčeho: počátků počítačů, německé i ruské okupace. I když v roce 1945 mě byly teprve čtyři roky...

REPUTACE AUTORA:
0,00