Prase nemusíte před zabitím omráčit.

středa 24. červen 2009 11:26

Zabijačky pořádané po domácku na českém venkově se na příště prý budou řídit novými evropskými regulemi, se tvrdí v našich sdělovacích prostředcích. Přísnější pravidla jsou součástí novely nařízení o ochraně zvířat při usmrcení.

Rada EU prý vyslyšela připomínky týkající se průběhu domácích porážek v Rumunsku. "Tam se usmrcení provádělo rituálním způsobem. Tedy že se zvířata před porážkou neomráčila. Byly to informace z Komise EU. Rada si proto vymínila, že takovéto porážky musí probíhat odpovídajícím způsobem," popsal údajné požadavky EU pro LN europoslanec KDU-ČSL Jan Březina. Nová směrnice o ochraně zvířat při usmrcení z 18.9.2008 předložená Evropské radě komisí nahradí dřívější Směrnici evropské rady č.93/119/ES z 22.12.1993. Poslanec Březina i LN se ale mýlí, protože v návrhu směrnice jsou domácí zabijačky včetně těch rituálních vyjmuty z rozsahu působnosti směrnice, stačí jen dobře číst. Chovatelé prasat a drůbeže, kteří pěstují zvířata pro domácí spotřebu se nemusejí ničeho obávat a počínat si při zabijačce podle tradičních zvyklostí. Reakce poslance Březiny vypovídá o tom, že pan poslanec návrh směrnice vůbec nečetl a jeho "informace" pocházejí jen ze zmatených zákulisních diskuzí europoslanců.

Pro úplnost cituji z návrhu nové směrnice (český text jsem bohužel nenalezl, musí postačit slovenština):
Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Zvieratá zabité bez omráčenia by sa preto mali jednotlivo znehybniť.

Komise si je dobře vědoma, že zákazem rituálního zabíjení zvířat vyznavači islámu by vyvolala "sociální" nepokoje zejména ve Francii a že je rovněž vhodné vyjít vstříc "producentům" košer masa, kteří neprovádějí omračování zvířat před jejich zabitím. Proto se na tyto "rituály" a "kulturní události" spojené se zabíjením zvířat směrnice nebude vztahovat:
(15) V Protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat sa tiež zdôrazňuje potreba rešpektovať pri formulácii a implementácii politík Spoločenstva okrem iného v poľnohospodárstve a v oblasti vnútorného trhu legislatívne alebo administratívne ustanovenia a zvyky členských štátov súvisiace najmä s náboženskými rituálmi, kultúrnymi tradíciami a regionálnym dedičstvom. Je preto vhodné vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia kultúrne podujatia, v prípade ktorých by dodržanie požiadaviek na dobré podmienky zvierat negatívne ovplyvnilo samotný charakter daného podujatia.

Bod 16 směrnice je ukázkou geniální diplomacie a tak i pořadatelé domácích prasečích zabijaček si mohou počínat tak, jak jim velí jejich kulturní tradice zděděná po předcích:
(16) Kultúrne tradície navyše súvisia so zdedeným, ustáleným alebo zvykovým spôsobom myslenia, činnosti alebo správania, ktorý v skutočnosti zahŕňa koncept niečoho odovzdaného alebo získaného od predkov. Prispievajú k upevneniu dlhodobých sociálnych väzieb medzi generáciami. Ak tieto činnosti neovplyvňujú obchod so živočíšnymi produktmi a nie sú motivované výrobnými účelmi, je vhodné vyňať usmrcovanie zvierat uskutočnené počas takýchto podujatí z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Roztomilý je i odstavec ponechávající způsob provádění běžného "všedního" zabíjení chovného ptactva a králíků taktéž na chovatelích:
(17) Zabíjanie hydiny a zajacovitých na súkromnú spotrebu sa nevykonáva v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť konkurencieschopnosť komerčných bitúnkov. Okrem toho, potrebné úsilie, ktoré by verejné orgány museli vynaložiť na odhalenie a kontrolu takýchto úkonov, by nebolo primerané možným problémom, ktoré by sa mali vyriešiť. Je preto vhodné vyňať takéto úkony z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Doufám, že jsem alespoň vám, mým věrným čtenářům rozptýlil pochybnosti o tom, jakým způsobem máte provádět příští domácí zabijačku a současně jste si mohli trochu procvičit i slovenštinu. Stačí, když zabijačku označíte jako kulturní akci nebo rituální obřad. Podle toho, zda jste neznabozi nebo křesťani, židé či vyznavači islámu. A vámi zabíjeným zvířatům přeji rychlou smrt, maso má prý potom lepší chuť.

Jan Bílek

Jan Bílek

Jan Bílek

Politika, společnost, technika, počítače, internet. Občas i o sobě.

Jsem pamětník lecčeho: počátků počítačů, německé i ruské okupace. I když v roce 1945 mě byly teprve čtyři roky...

REPUTACE AUTORA:
0,00